Ghi chú video 8 bài học để xây dựng một công ty mà mọi người thích được làm việc – Ted Talk.

Dưới đây là ghi chú video từ danh sách gồm các video ngắn n xoay quanh môi trường làm việc, lãnh đạo của Ted talk.

 Hi vọng sẽ hữu ích với bạn.

Bắt đầu video Patty MC Cord nói về việc chúng ta có thể điều hành một công ty đơn giản bằng cách nói chuyện với mỗi người như những con người bình thường, nhờ đó chúng ta có thể khiến công việc hoàn thành nhiều hơn. Từ đó diễn giả đưa ra 8 bài học để tạo ra một môi trường công ty mà mọi người muốn được làm việc.

Lesson 1: Your employees are adults.

Bài học 1: Nhân viên của bạn đã là người lớn.

Chúng ta thường tạo ra rất nhiều luật lệ, quy trình, hướng dẫn để mọi người ở trong một khuôn khổ nhất định. Vô hình chung chúng ta đang tạo ra hệ thống mà đối xử với mọi người như là những đứa trẻ. Nhưng thực tế họ đã là người lớn, họ là thành viên của xã hội, họ muốn tạo sự khác biệt cho xã hội. Nếu chúng ta bắt đầu bằng giả thuyết rằng mọi người đến để làm công việc tuyệt vời, bạn sẽ bất ngờ với những gì công ty đạt được.

Lesson 2: The job of management isn’t to control people. It’s to build great teams.

Bài học 2: Công việc quản lí không phải để kiểm soát mọi người. Mà nó là để xây dựng những đội nhóm tuyệt vời.

Khi nhà quản lí xây dựng những đội nhóm tuyệt vời. Cách bạn nhận biết: họ làm những điều tuyệt vời, khách hàng vô cùng vui vẻ. Đây chính là những điều quan trọng, không phải là “nhân viên có đi làm đúng giờ không? “nhân viên có theo những luật lệ đề ra không? “Nhân viên đã hỏi ý kiến quản lí chưa?

Lesson 3: People want to work that mean for something, after they do it they should free to move on.

Bài học 3: Mọi người muốn làm việc bởi nó có ý nghĩa cho điều gì đó, sau khi họ hoàn thành họ nên được tự do để rời công ty.

Sẽ thế nào nếu bạn xây dựng một công ty nơi tuyệt vời để khi nhân viên rời đi sẽ trở thành đại diện không chỉ cho sản phẩm của bạn mà còn thể hiện bạn là ai và bạn điều hành như thế nào. Khi bạn lan tỏa sự hứng khởi đó cho thế giới này, mọi công ty sẽ trở nên tốt hơn.

Lesson 4: Everyone in the company should understand the business.

Bài học 4: Mọi thành viên nên hiểu về công ty.

Điều tốt nhất mà chúng ta có thể làm là liên tục dạy mỗi người điều chúng ta làm, điều gì quan trọng với chúng ta, điều gì chúng ta đo lường, lòng tốt trông sẽ như thế nào từ đó cả công ty sẽ cùng hướng và đạt cùng một mục tiêu.

Lesson 5: Everyone in the company should be able to handle the truth.

Bài học 5: Tất cả mọi người ở công ty nên có thể đón nhận được sự thật.

Bạn có biết tại sao mọi người nói đưa ra nhận xét thường rất khó? Bởi chúng ta không hề luyện tập. Hãy thực hiện đánh giá hiệu suất thường xuyên. Con người có thể nghe bất cứ thứ gì nếu đó là sự thật. Thay vì nghĩ rằng đó là việc đưa ra đánh giá/nhận xét hãy nghĩ rằng nói với mọi người sự thật, sự thật chân thành về những điều họ làm đúng và điều họ làm chưa đúng ở thời điểm họ làm việc đó.

Lesson 6: Your company needs to live out its values.

Bài học 6: Công ty của bạn cần sống theo những giá trị của công ty.

Nếu bạn là thành viên của lãnh đạo hãy phát huy và sống với những giá trị của công ty. Mọi người không thể trở thành điều mà họ chưa bao giờ được thấy.

Lesson 7: Almost start-up ideas are stupid.

Bài học 7: Hầu hết những ý tưởng của start-up đều vô cùng ngốc nghếch.

Lesson 8: Every company needs to be excited to change.

Bài học 8: Tất cả các công ty cần hứng khởi để thay đổi.

do not resist change, embrace it – motivational phrase on a vintage slate blackboard

Nghĩ đến những điều công ty sẽ trở thành, thích thú để thay đổi để tốt hơn cho mọi người. Càng hứng khởi để thay đổi bao nhiêu, sẽ có càng nhiều niềm vui bấy nhiêu.

From becomingnotes with love! <3

*Nguồn tham khảo:

1. 8 lessons on building a company people enjoy working for | The Way We Work, a TED series.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *