Nhật kí thực tập tại Úc – Ngày 3 – 30/6/2021

ngày thứ 2 mình cần phải xuất dữ liệu khá nhiều mà chưa cài dữ liệu trên máy tính nên có phần hơi bất tiện. Nên hôm nay mình được bạn làm cùng cài cho server management studio dùng để xuất dữ liệu tại máy tính trên cơ sở dữ liệu của công ty. Vì nhiệm vụ của mình đang là lên báo cáo dự án cho công ty dựa vào những dữ liệu đang có nên việc truy xuất dữ liệu là rất cần thiết.

Trước đây công ty thường theo dõi các báo cáo trên excel, nhưng hiện tại đang hướng đến việc theo dõi tất cả trên hệ thống. Mình ngồi tìm cách xuất dữ liệu từ SQL (Structured Query Language – Ngôn ngữ truy vấn dữ liệu sau đó cũng bị vướng lúc xuất dữ liệu vì không đủ và không đúng như mẫu báo cáo yêu cầu.

Nay thật sự là một ngày dài, ngồi nghĩ mà chưa ra vấn đề cảm giác thật không thoải mái. Đến hết ngày làm việc mình vẫn gửi kết quả cho bạn supervisor và cám ơn vì đã hỗ trợ mình hôm nay dù kết quả chưa được như ý.

Kết thúc ngày thứ 3 mình vẫn tự nhủ bản thân, không sao phải cố gắng hơn vì họ đã dành thời gian cho mình có nghĩa là họ trao niềm tin vào mình. Phải cố gắng đề đáp lại sự tin tưởng đó mới được.

Ngày mai lại là một ngày mới và mọi chuyện sẽ tốt đẹp. Everything will be fine.

Mến thương,

Rosie Nguyễn

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *