Ghi chú video thói quen nhỏ để khỏe mạnh và hạnh phúc BJ Fogg, PhD at Ted Talk

Một thói quen vô cùng đơn giản mà Tiến Sĩ BJ Fogg chia sẻ trong video thói quen nhỏ mang đến ảnh hưởng vô cùng lớn đến ngày hôm đó. Thói quen này đến từ một người bạn của diễn giả đã tặng chiếc đàn Ukulele cùng một chiếc thiệp sinh nhật ngoài bìa có ghi:

“Everyday is a gift.”

“Mỗi ngày đều là một món quà.”

Sau đó Jogg cùng bạn đồng hành của mình đã thực hiện câu nói này mỗi ngày bằng cách mỗi sáng khi tỉnh dậy, ngay sau khi đặt chân xuống nền nhà câu đầu tiên nói sẽ là:

It’s going to be a great day”

“Hôm nay sẽ là một ngày tuyệt vời”

Thói quen này chỉ mất khoảng 2-3 giây nhưng có tác động vô cùng lớn đến cuộc sống của bạn bởi nó sẽ tác động đến cách bạn chọn lựa các hành động tích cực sau đó.

Trong quá trình thực hiện, Tiến Sĩ BJ Fogg nhấn mạnh cần theo dõi 3 điều sau:

  • Watch how quickly this become automatic in your life.

Nhìn nhận thói quen trở thành tự nhiên nhanh như thế nào trong cuộc đời của bạn

  • Watch for how this tiny habit lead to you doing other good things right after and through the morning and day after day.

Nhìn nhận thói quen nhỏ này dẫn đến bạn làm những điều tốt ngay sau đó hoặc trong buổi sáng, ngày này qua ngày này.

  • How human habit works, how you can welcome new habits into your life.

Thói quen của con người hoạt động như thế nào, làm thế nào để bạn chào đón những thói quen mới đến cuộc sống của mình.

Bên cạnh đó bạn cần rèn luyện thói quen đúng cách cụ thể là:

  • Tập trung thói quen nào bạn muốn có trong cuộc sống thay vì những thói quen bạn nghĩ “nên có”.
  • Nếu như thói quen bạn thực hiện không hiệu quả, hãy thử nhiều cách tiếp cận khác. Thực hành thói quen không phải để đạt đến độ hoàn hảo mà nó là sự linh hoạt, điều chỉnh và thích ứng.
  • Vui vẻ, hứng khởi với thói quen bạn chọn

Bạn biết không?

=>>>>> “It’s going tobe a great day<<<<<= ^^

*Nguồn tham khảo:

  1. Tiny surprises for happiness and health | BJ Fogg, PhD | TEDxMaui

https://www.youtube.com/watch?v=2L1R7OtJhWs&t=61s

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *